улсын онцгой комисс өвөлжилтийн бэлтгэл ажил өргөтгөсөн хурал