МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол улсад сэжигтнийг шүүхийн шийдвэргүйгээр баривчлан хорих тохиолдол нэн өндөр байгааг НҮБ-ын шинжээчид онцоллоо

Энэ дүгнэлиийг дур зоргоор баривчлан саатуулах асуудлаар Монгоо улсад 10 хоног ажилласан НҮБ

2022-10-14

Шинэ мэдээ